پردازش تصویر
بینایی ماشین با استفاده از هوش مصنوعی داده‌های معنادار را از ورودهای بصری به دست می‌آورد سپس این داده‌ها را برای انجام فرایندهای خودکار مورد استفاده قرار می‌دهد.
تماس برای اطلاعات بیشتر:
۰۲۱۵۴۷۸۷۱۱۱
اگر بخواهید یک فایل ویدیویی 5 دقیقه ای را تجزیه و تحلیل کنید 25 دقیقه طول میکشد
Do it with HEYVA in an instant
کاربرد ها
تشخیص چهره و احراز
هویت
بازشناسی و تشخیص اشیاء و
الگوها
تحلیل و ردگیری موضوع خاص در
یک ویدیو
تگ گذاری و دسته بندی و
تصاویر
امکانات
مستقل از کاربر و بدون نیاز به آموزش برای هر فرد
کاهش چشم گیر زمان در پرسه‌های سنگین
دقت بالا در ارائه
خروجی
پردازش حجم بالای
اطلاعات
Heyva IO